Qeshm Island 051

Posted by Universe (Tehran, Iran) on 20 April 2014 in Miscellaneous and Portfolio.

روز زن و روز مادر مبارک
.
.
تاج از فرق فلک برداشتن / جاودان آن تاج بر سر داشتن
.
در بهشت آرزو ، ره یافتن / هر نفس شهدی به ساغر داشتن
.
روز در انواع نعمت ها و ناز / شب بتی چون ماه در بر داشتن
.
صبح از بام جهان چون آفتاب / روی گیتی را منور داشتن
.
شامگه چون ماهِ رویا آفرین / ناز بر افلاک اختر داشتن
.
چون صبا در مزرع سبز فلک / بال در بال کبوتر داشتن
.
حشمت و جاه سلیمانی یافتن / شوکت و فر سکندر داشتن
.
تا ابد در اوج قدرت زیستن / ملک هستی را مُسخر داشتن
.
باشد ارزانی، که ما را خوش تر است / لذت یک لحظه مادر داشتن

Sony DSC-RX100
1/30 second
F/1.8
ISO 200
28 mm (35mm equiv.)

qeshm
island
persian-gulf
city-center
mall
مادر